Digitális Kultúra tankönyvek

A NAT 2020 követelményeinek megfelelő új,  Digitális Kultúra tankönyvek (5. és 9. osztályban) elérhetővé váltak a https://www.tankonyvkatalogus.hu/ oldalon.

Jómagam az 5. osztályos könyv Robotika, algoritmizálás, programozás, valamint a 9. osztályos könyv Publikálás a világhálón fejezeteinek elkészítésére kaptam felkérést az Oktatási Hivataltól.

Bár ezeken a területeken sok éves (vagy évtizedes) oktatói és tananyagfejlesztési tapasztalattal rendelkezem, a tankönyv megírása nagy kihívást jelentett, nem csak a rendelkezésre álló szűkös idő miatt, hanem azért is mert mindkét témakörre igaz, hogy a kitűzött fejlesztési célok számos alternatív eszközzel és módszerrel elérhetőek lehetnek.

5. osztályban a Robotika témakör keretében, valós problémák és játékos feladatok segítségével ismerkedünk meg az algoritmizálás és a blokkprogramozás alapjaival. A témakör megalapozásaként szimuláljuk a robot működését (unplugged módon, illetve blokkszintű programozási környezetben). A 6. osztályos könyvben már a valós, oktatási robotok használatára szeretnénk koncentrálni.  Addig remélhetőleg pályázati forrásból az iskolák megfelelő számú eszközhöz juthatnak.

Szintén megjelenik a tankönyvben a micro:bit eszköz, amely Magyarországon is elérhető,  pár ezer Ft-ba kerülő mikrovezérlő, amely LED kijelzővel és számos érzékelővel rendelkezik. Így akár rajzok/animációk megjelenítésére, játékok fejlesztésére, viselhető eszközök (pl. ugrásszámláló) készítésére is alkalmas. Nem csak a gyerekek, a tanárok is szeretik egyszerű kezelhetősége, sokrétű alkalmazhatósága és motiváló volta miatt. A 6. osztályos könyvben (a tervek szerint) ezt a témakört még részletesebben be tudjuk majd mutatni.

A 9.-es könyvben a honlapkészítés alapjaival ismerkednek meg a tanulók, a korszerű HTML5 és CSS3 szabványoknak megfelelően, a tartalom és a megjelenés szétválasztásával. A címkéket és formázási lehetőségeket egy konkrét esettanulmány megvalósítása során sajátíthatják el a diákok, melynek során szövegeket, képeket és videót is fel kell használniuk. Nem csak a honlapkészítés technikájával foglalkozunk, hanem néhány alapvető akadálymentességi elvvel is, hogy az elkészült honlapok minél szélesebb felhasználói kör számára használhatóak legyenek. A kódolást egy egyszerű kódszerkesztőben végezzük. A témakör végén csoportmunkában készítenek a diákok egy a megadott szempontoknak megfelelő honlapot, és publikálják azt. Ehhez kész stíluslapot biztosítunk, de azt egyénileg módosíthatják, testreszabhatják a diákok.

A tankönyv tervezett folytatásában a CMS rendszerek használatával, a dinamikus honlapok készítésével, testreszabásával és publikálásával is foglalkozunk, projektmunkában, építve a korábban tanultakra, vagyis a WYSIWYG szerkesztő mellett néhány speciális feladatot a már tanult HTML kódok segítségével oldunk meg. Az akadálymentesség témaköre itt is megjelenik, a médiaelemek publikálásakor a médiaalternatívák elkészítésére is gondot fordítunk. Emellett olyan sablonokat használunk, amelyek biztosítják a reszponzívitást,  hogy a honlap okostelefonon, tableten, nagyobb kijelzőjű eszközökön egyaránt használható legyen.