Tevékenységek

 • 1999 óta informatika ill. egyéb tanár- és kutató szakos hallgatók oktatása.
 • 2002-től a programtervező matematikus szakon meghirdetett Multimédia Sáv “Web-szerkesztés” tantárgyának felelőse, egyik oktatója
 • Az ELTE rendszergazda képzés Multimédia tematikájának és tananyagának kidolgozása, az előadások és gyakorlatok vezetője
 • Részvétel a TeaM (Teaching with Multimedia) Labor munkájában, amely a multimédia oktatási környezetek kutatásával, fejlesztésével, értékelésével, és népszerűsítésével foglalkozik.
 • A TEAM labor rendszergazdája 1997-től.
 • Az ELTE Informatikai Szakmódszertani Csoport weblapjainak felelőse (1997-től 2003-ig)
 • Részvétel a Eurologo’97 konferencia szervezésében, a konferencia-kiadvány összeállításában, és az előadások Web oldalakon történő prezentálásában.
 • Kutató és fejlesztő munka az EU által finanszírozott INCO-Copernicus MATCh 960106 projektben, amelynek keretén belül egy multimédia szerzői rendszer készült három alkalmazással gyerekek részére (1997-1999).
 • Részvétel az EU Educational Multimedia MM1020 Project NETLogo, Web alapú Logo Tanárképzés anyagának kidolgozásában (1999).
 • A  HTML nyelv és a Stíluslapok oktatásával foglalkozó portál  létrehozása.
 • Részvétel az  ECOOP’2001 konferencia regisztrációs moduljának elkészítésében.
 • Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI2001) weblapjának elkészítése, részvétel az on-line verseny lebonyolításában
 • Részvétel az OKSZTV alkalmazói verseny döntőjében szereplő feladatok kidolgozásában
 • Az  IMAGINE multimédia szerzői rendszer honlapjának megtervezése, és a szerzői rendszer lokalizálásának felelőse.
 • Részvétel az IT -hétpróba verseny feladatainak kidolgozásában (internet forduló)
 • Fejlesztő munka az EU által finanszírozott Colabs (Minerva) projektben, amelynek keretén belül egy a gyerekeknek szóló, kollaborációt támogató portál és számos Imagine mikrovilág került kidolgozásra
 • Az ELTE informatika tanár szak (levelező) képzésében az “Informatikai eszközök az oktatásban” tantárgy tematikájának kidolgozása, gyakorlatok megtartása
 • Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI2005) weblapjának és regisztrációs moduljának elkészítése
 • Különböző informatikai versenyek pályaműveinek bírálása (pl. ThinkQuest, Verseny 2004)
 • OTDK 2005 Multimédia szekciójának titkára, zsűritagja
 • Közép-Európai Informatikai Diákolimpia (CEOI2005) szerkesztő- és értékelő-bizottsági tagság.
 • ISSEP – Informatics Education – the Bridge Between Using and Understanding Computers konferencia programbizottsági tagság.
 • Weboldalak arculatának elkészítése, logó tervezés, honlapok, portálok megvalósítása
 • Akadálymentesítés, akadálymentes weboldalkészítés oktatása (Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési info-kommunikációs  szakoktató tanúsítvánnyal rendelkezem)
 • E-learning szakértés (ELTE)
 • Digitális tartalomfejlesztés
 • DidMatTech 2016 konferencia szervezőbizottsági tag
 • I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia (2016) tudományos programbizottsági tag

Az alábbi almenükben további információkat talál a tevékenységeimmel kapcsolatban:

[subpages]