Elemi informatika

Tematika: Az informatikametodika fontos kérdései, szakmai metodikai módszerek és eszközök elsajátítása.

A tárgy áttekinti a közoktatási informatika tantárgy egyes területeit, tanítási módszereit.

Feladata az előfeltételként teljesített kurzusok során már elsajátított ismereteknek az oktatás szempontjából történő ismétlése, szintetizálása, ezekhez kapcsolódó érettségi, ECDL, OKTV stb. feladatok megoldása, ilyen szintű feladatok kitűzése, összeállítása, értékelése, javítási-értékelési útmutató készítése.