Magamról

Abonyi-Tóth Andor, PhD
Egyetemi docens
Esélyegyenlőségi és akadálymentesítési info-kommunikációs  szakoktató

1975-ben születtem. Egyetemi diplomáimat az ELTE TTK-n szereztem informatika tanári (1999), majd technika tanári (2000) szakon.

1999 óta oktatok az ELTE Természettudományi, majd Informatikai karán.

Doktori kutatási témám: Kollaboratív, internet alapú tanulási felületek tervezése és a tanulásban betöltött szerepének értékelése.
Disszertációmat 2014. december 8-án védtem meg, summa cum laude minősítéssel az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán.

Az oktatási tevékenységemmel párhuzamosan több cégnél is dolgoztam mellékállásban projektvezetőként, fejlesztőként, tananyagíróként.

Elérhetőségem:

Cím: ELTE IK, Média- és Oktatásinformatikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.404,
Tel: (1) 372-2500 /8466, E-mail: abonyita@inf.elte.hu;